Buurthuis

Drie redenen waarom we buurthuizen hebben in Enschede

oktober 19, 2017

by — Posted in Activiteiten

Een buurthuis is in feite een ‘huiskamer van de wijk’. Ondanks de verschillen tussen mensen, heeft iedereen behoefte aan contact met zijn medemens. Een buurthuis voorziet in die behoefte. Het is een gezamenlijk dak boven tal van activiteiten die mensen in een samenleving onderling kunnen binden.

Waarom hebben we buurthuizen in Enschede?

Een buurthuis is een belangrijk middel om een goede sociale cohesie in een buurt of wijk te krijgen. Door de lage drempel ervaren bewoners van een buurt verbondenheid met elkaar. Veel burgers kennen tegenwoordig hun buren niet meer, terwijl ze wel meer contact zouden willen hebben met mensen uit de buurt. Een buurthuis is in die zin een ideaal sociaal smeermiddel om individualisme of eenzaamheid tegen te gaan.

Een buurthuis is eigenlijk een moderne vorm van de commune zoals mensen die eeuwen geleden nog hadden. Binnen een buurthuis trekken generaties amen op en steken mensen de hand uit naar elkaar, voor zowel contact als het bieden van een helpende hand. Een woningcorporatie als De Woonplaats vindt dit belangrijk en wil meer zijn dan alleen een verhuurder van woningen.

Hoewel politici tegenwoordig in relatie tot buurthuizen de mond vol hebben over ‘actief burgerschap’, zijn er de afgelopen overal in en lande buurthuizen gesloten. Vaak wil de gemeentepolitiek dan investeren in activiteiten en niet in bakstenen. Men redeneert dan dat de gebouwen vaak verouderd zijn en het onderhoud onbetaalbaar is, zelfs als dit door vrijwilligers uit de buurt wordt gedaan. Vaak onterecht heeft de buitenwereld een beeld van breiclubjes, een biljart en kaartende oude mannetjes. Het buurthuis is een goedwerkende vangnet voor kwetsbare groepen in de samenleving. Voor woningcorporatie De Woonplaats is dit reden om buurthuizen te hebben en te ondersteunen in Enschede.

Woningcorporatie De Woonplaats staat graag midden in de maatschappij en ondersteuning van buurthuizen in Enschede is een belangrijke taak.

Een voorbeeld van zo’n buurthuis is bijvoorbeeld Stroinkshuis.